— iainclaridge.net

Tanaka residence

Tanaka residence, Yokosuka

How many shades of awesome is the Tanaka residence in Yokosuaka, Japan by Katsufumi Kubota.

Tanaka residence, Yokosuka

Tanaka residence, Yokosuka

Tanaka residence, Yokosuka

Tanaka residence, Yokosuka

Tanaka residence, Yokosuka

Tanaka residence, Yokosuka

Via What we do is secret.

also on iainclaridge.net ...

0 comments
Submit comment

×